LÆGERNE

Læge Karen Yde Hove


Speciallæge i almen medicin.

Gået regelmæssigt i supervisionsgruppe siden 2007.
Censor i Almen Medicin siden 2010.
Praksiskonsulent for Kvindeafdelingen, Hospitalsenhed Midt.
Tutorlæge for uddannelseslæger siden 2004.
Tutorlæge for medicinstuderende siden 2006.

Deltager i klinikkens interne systematiske supervision.

Væsentlig kursusaktivitet:
Tutorlægekursus 2007 og 2014.
LUP-kursusforløb (Ledelse og Udvikling i Praksis) 2009.
Ugekursus "Konsultationsprocessen I+II+III" 2009, 2010 og 2013. 
"Mindfulness" 2016.
Systematisk efteruddannelse "Palliation" 2016.

Eksamineret supervisor fra Kempler-instituttet 2018.

ACT-kursus 2019.

Læge Mette Villadsen


Speciallæge i almen medicin.


Gået regelmæssigt i supervisionsgruppe i perioden 2014-2016.
 

Tutorlæge for uddannelseslæger siden 2014.

Deltager i klinikkens interne systematiske supervision.

Væsentlig kursusaktivitet:
Tutorlægekursus 2014. 
LUP-kursusforløb (Ledelse og Udvikling i Praksis) 2014.
Ugekursus: "Dermatologi i Praksis" 2017.
Systematisk efteruddannelse "Geriatri" 2016.

 

Læge Christine Villadsen


Speciallæge i almen medicin.

Varetager regelmæssigt undervisning af basislæger i Region Midt.

Deltager i klinikkens interne systematiske supervision.

Væsentlig kursusaktivitet:
LUP-kursusforløb (Ledelse og Udvikling i Praksis) 2015.
Ugekursus: "Attester med Glæde" 2017.
Systematisk efteruddannelse "Palliation" 2016.