LÆGERNE

Læge Karen Yde Hove

 

Speciallæge i Almen Medicin.
Master i Smertevidenskab og tværfaglIg Smertebehandling.
Eksamineret supervisor fra Kempler-instituttet. 

I supervisionsgruppe siden 2007.
Censor i Almen Medicin siden 2010.
Tutorlæge for uddannelseslæger siden 2004.
Tutorlæge for medicinstuderende siden 2006.

Undervisning af KBU-læger i Region Midt.

Kursusleder på smertekurser i Midtkraft og PLO-E.
Deltager i klinikkens interne systematiske supervision.

Deltager løbende i relevant efteruddannelse.

 

Læge Mette Villadsen

 

Speciallæge i almen medicin.
I supervisionsgruppe i perioden 2014-2016. 
Tutorlæge for uddannelseslæger siden 2014.

Deltager i klinikkens interne systematiske supervision.

Deltager løbende i relevant efteruddannelse.

 

Læge Christine Villadsen

 

Speciallæge i almen medicin.

Formand for PLO-Viborg siden 2021.

Tutorlæge for uddannelseslæger siden 2022.
Deltager i klinikkens interne systematiske supervision.

Deltager løbende i relevant efteruddannelse.