LÆGERNE

Læge Karen Yde Hove

 

Speciallæge i Almen Medicin.
Master i Smertevidenskab og tværfaglkig Smertebehandling.
Eksamineret supervisor fra Kempler-instituttet. 

Gået regelmæssigt i supervisionsgruppe siden 2007.
Censor i Almen Medicin siden 2010.
Tutorlæge for uddannelseslæger siden 2004.
Tutorlæge for medicinstuderende siden 2006.
Deltager i klinikkens interne systematiske supervision.

Væsentlig kursusaktivitet:
Tutorlægekursus 2007 og 2014.
LUP-kursusforløb (Ledelse og Udvikling i Praksis) 2009.
Ugekursus "Konsultationsprocessen I+II+III" 2009, 2010 og 2013. 
"Mindfulness" 2016.
Systematisk efteruddannelse "Palliation" 2016.
ACT-kursus 2019, 2020, 2021, 2022.
Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling 2022.

 

Læge Mette Villadsen

 

Speciallæge i almen medicin.
Gået regelmæssigt i supervisionsgruppe i perioden 2014-2016. 
Tutorlæge for uddannelseslæger siden 2014.

Deltager i klinikkens interne systematiske supervision.

Væsentlig kursusaktivitet:
Tutorlægekursus 2014. 
LUP-kursusforløb (Ledelse og Udvikling i Praksis) 2014.
Ugekursus: "Dermatologi i Praksis" 2017.
Systematisk efteruddannelse "Geriatri" 2016.

 

Læge Christine Villadsen

 

Speciallæge i almen medicin.
Varetager regelmæssigt undervisning af basislæger i Region Midt.
Deltager i klinikkens interne systematiske supervision.

Væsentlig kursusaktivitet:
LUP-kursusforløb (Ledelse og Udvikling i Praksis) 2015.
Ugekursus: "Attester med Glæde" 2017.
Systematisk efteruddannelse "Palliation" 2016.