MEDICIN OG PILLEPAS PÅ REJSEN


MEDICIN OG PILLEPAS PÅ REJSEN 

 • Medicin: Du kan altid få din medicin med på rejsen, men hvis den indeholder euforiserende (narkotiske) stoffer, er den i næsten alle lande underlagt regler om kontrol. Det betyder, at du ikke frit må indføre eller være i besiddelse af medicin, som indeholder disse stoffer.
 • Vær opmærksom på, at medicin, der ikke anses som euforiserende i Danmark, måske betragtes som euforiserende i det land, du rejser til. Tjek reglerne, før du rejser.
 • Hvis du skal rejse til et land inden for Schengen-området og bruger medicin med euforiserende stoffer, bør du medbringe et pillepas.
 • Hvis du skal rejse til et land uden for Schengen-området, skal du kontakte landets ambassade eller repræsentation i Danmark for at få oplyst, hvordan du skal forholde dig, og hvilken dokumentation du evt. skal medbringe - medicinattest.
 • Medbring altid din medicin i den originale emballage

PILLEPAS 
På apoteket kan du få udstedt et pillepas (Schengen-attest) til rejser inden for Schengen-området. Et pillepas dokumenterer, at den medbragte medicin er til dit eget forbrug.

MEDICINATTEST 
Kontakt landets ambassade eller repræsentation i Danmark for at høre, hvilke krav der gælder til dokumentationen i det pågældende land. 

 • Attesten bør være skrevet på engelsk eller på landets sprog. Spørg på landets ambassade eller repræsentation, om det er et krav, at attesten er oversat til det lokale sprog.
 • Spørg også, om det er nødvendigt at få stemplet (legaliseret) din attest og en evt. oversættelse i Udenrigsministeriet og efterfølgende stemplet den på landets ambassade eller repræsentation.  
 • Hvis der kræves en medicinattest, kan din læge udstede den. Du skal selv betale 500 kr.
 • Der findes ingen fast formular, men som hovedregel skal medicinattesten som minimum indeholde følgende oplysninger:
  • Navn, fødselsdato og pasnummer.
  • Hvad du behandles for.
  • Hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin).
  • Hvilken mængde du er ordineret pr. dag.