PNEUMOKOK-VACCINE

Pnuemokokker er bakterier, der er hyppig årsag til infektioner hos ældre. De kan blandt andet forårsage meningitis og blodforgiftning, hvis de spreder sig til blodbanen. 
Af den grund er det muligt at få vaccinen gratis i nedenstående tilfælde: 
- Raske personer på 65 år og derover
- Beboere på plejehjem eller botilbud

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
https://www.sst.dk/da/pneumokokvaccination