OPLYSNINGER


JÆVNLIGE KONTROLLER

Vi tilbyder jævnlige kontroller, hvis du har en kronisk sygdom, for eksempel diabetes, forhøjet blodtryk, hjertesygdom eller lungesygdom (astma eller KOL). Disse kontroller er bl.a. for at sikre, at behandlingen har effekt. 

ER DU RYGER? 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle rygere over 35 år får målt deres lungefunktion. Ring til sekretæren og aftal en tid. 

HJEMMEBLODTRYK

Du har mulighed for at låne et blodtryksapparat  forudgået af instruktion. Kontakt sygeplejerske eller lægesekretær for dette. 
Vi anbefaler dog, at man selv anskaffer sig et blodtryksapparat.

KØREKORT 

En kørekortsattest koster 400 kr. inkl. moms. Fra 70 år 600 kr inkl. moms.
Hvis du bor i Mariagerfjord kommune, skal du gå ind via dette link  og udfylde den første side. Resten bliver så udfyldt, når du kommer her i klinikken. 
Betalingen er kontant eller MobilePay.
Det er ikke længere nødvendigt at medbringe foto ved lægebesøget.
(Hvis du har billede med, skal det være af størrelsen 3,5 cm x 4,5 cm)
Hvis du bruger (køre-) briller eller høreapparat skal du tage dem med. 
Hvis din brillestyrke er mere end plus/minus 8, skal du medbringe oplysninger om brillestyrken fra optikeren eller øjenlægen, så du kan skrive det på den side, du får udleveret, når du kommer her. 
Bruger du kontaktlinser, skal du også huske at tage linsevæske og linse-etui med.

GRAVIDITET 

Første graviditetsundersøgelse er i uge 9 ( regnet fra 1. dag i sidste menstruation)
Ved denne undersøgelse vil der blivet taget blodprøver og du blive tilbudt nakkefoldskanning, som sammen med en blodprøve bruges til at beregne risikoen for blandt andet Downs syndrom ("mongolisme").
Der skal også enten medbringes eller laves en urinprøve hos os.
Nogle gravide skal undersøges for graviditetssukkersyge afhængig af individuelle risikofaktorer. Denne foregår i graviditetsugerne 10-20 og/eller graviditetsugerne 24-28. Dette aftales med lægen.
Derudover er der graviditetsundersøgelser i ugerne 25 og 32. 
Vi anbefaler at du under graviditeten tager Folinsyre 400 mikrogram dagligt + Vitamin D 10 mikrogram dagligt. Personalet vil oplyse om dette.

BØRNEVACCINATIONER 

Det danske børnevaccinationsprogram pr. 1/4 2008

Alder: Vaccination mod
3 mdr., difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV7-1 (konjugeret pneumokokvaccine mod syv pneumokoktyper)
5 mdr. + børneundersøgelse, difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV7-2 (konjugeret pneumokokvaccine mod syv pneumokoktyper)
12 mdr. + børneumdersøgelse, difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV7-3 (konjugeret pneumokokvaccine mod syv pneumokoktyper)
15 mdr., MFR 1
4 år + børneundersøgelse, MFR 2
5 år + børneundersøgelse, difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år, HPV. 2 vaccinationer med 6 mdr. imellem

ATTESTER OG LÆGEERKLÆRINGER 

Hvis du har fået tilsendt en attest fra kommunen, et forsikringsselskab eller lignende, så kan du sikkert i medfølgende brev læse, om der er noget, du selv skal udfylde, før du kommer til lægen. 
Når du bestiller tid er det nødvendigt at fortælle, hvilken attest det drejer sig om. 
De fleste lægeerklæringer betales af den myndighed, der forlanger den. 
Enkelte gange er det dog dig selv, der skal betale.

Sygemeldingsattest eksisterer ikke længere
Det kan komme på tale med en mulighedserklæring eller en varighedserklæring. Dette aftales med din arbejdsgiver.

MULIGHEDSERKLÆRINGArbejdsgivere kan anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring i tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde. Formålet med mulighedserklæringen er at afdække, hvad medarbejderen kan på trods af sin sygdom, og mulighedserklæringen har således til formål at bidrage til, at lønmodtageren fastholdes i arbejde. Der er tre parter om at udfylde erklæringen, nemlig arbejdsgiveren, den sygemeldte og lægen. 

VARIGHEDSERKLÆRINGEn arbejdsgiver har efter Funktionærlovens §5, stk. 4 ret til efter 14 dages sygdom hos en funktionær at kræve nærmere oplysning om varigheden af funktionærens sygdom. Oplysningen gives i en erklæring udstedt af funktionærens egen læge eller - hvis arbejdsgiveren stiller krav herom - en af funktionæren valgt specialist.
Erklæringen, der normalt betegnes "Varighedserklæring", udstedes på lægens eget brevpapir.
Selvom praktiserende læger er speciallæger i Almen Medicin, kan de ikke udstede erklæringen, hvis arbejdsgiveren har krævet en erklæring fra en specialist, idet bestemmelsen i Funktionærloven ligger forud for, at Almen Medicin blev anerkendt som speciale. 
Arbejdsgiver har ikke ret til fra lægen at få oplysninger om sygdommens art.
Erklæringen udleveres efter udfyldelsen til den ansatte.
Varighedserklæringen honoreres af arbejdsgiveren efter regning.