VACCINATIONER SÆSON 2023/2024 MOD INFLUENZA OG COVID

Danske Regioner har i år ikke ønsket at inddrage almen praksis i vaccinationer mod influenza og/eller covid-19 i klinikken.
Danske Regioner vil i stedet tilbyde målgruppen at blive vaccineret i vaccinationscentre.
De nærmere omstændigheder kender vi ikke, men de vil formentlig blive meldt ud i pressen og/eller via e-boks.
Det er således IKKE muligt at blive vaccineret for influenza eller covid i klinikken i år. Det skal understreges, at det IKKE er et fravalg fra vores side, da vi tværtimod har haft ønske om fortsat at tilbyde denne service til vores patienter.
Yderligere spørgsmål desangående bedes rettet til Region Midtjylland.